top of page
Etsi

Voiko asiakaskokemus parantua ulkoistamalla?

Päivitetty: 15. syysk. 2019

Miten varmistetaan asiakaskokemus, kun yrityksen ydinbisnes on jotain ihan muuta kuin asiakaspalvelu?


Sama asiakaspalvelu, joka kaksi vuotta sitten oli vielä asiakaskokemuksen parasta A-ryhmää, on tänään vain ok-tasoa. Inflaatio iskee myös asiakaskokemuksen. Asiakkaat, niin kuluttajat kuin yritysten edustajat, vaativat asiakaspalvelulta aina vain enemmän. Miten pysyä asiakaskokemukseen kohdistuvien kasvavien odotusten vauhdissa mukana, jos oma ydinbisnes on teräksen jalostaminen tai kaapeleiden valmistus?


Vaihtoehtoja on kolme:


1. Panostetaan asiakaskokemukseen palkkaamalla työntekijöitä, joiden tehtävänä on seurata ja kehittää asiakaspalvelua vastaamaan yleisön vaatimuksiin


2. Ulkoistetaan asiakaspalvelu kokonaan tai osittain yrityksen arvomaailmaan sopivalle yhteistyökumppanille


3. Jatketaan kuten tähänkin asti


Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa ovat ratkaisuja, kolmas on pään työntämistä puskaan. En suosittele. Jos omat resurssit eivät riitä eikä niitä olla valmiita kasvattamaan jää vaihtoehdoksi kohta 2, ulkoistaminen. Oikein tehtynä, suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja järkevällä yhteistyökumppanin valinnalla väitän, että ulkoistaminen on rationaalinen valinta. Tunnetasolla puhutaankin jo eri sävyllä. ”Voiko joku ’ulkopuolinen’ hoitaa meidän asiakkaitamme yhtä hyvin ja tunnollisesti kuin me itse?”


Ulkoistaminen ei ole asiakkaan luovuttamista vieraan käsiin – vaan palvelua yhteistyössä


Jotta oma asiakas ei lennä ulkoistamisessa pesuveden mukana, on kriittistä löytää luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani. Sellainen, joka puhuu samaa tarinaa ja noudattaa samoja arvoja kuin omassa yrityksessä noudatetaan.


Listasin 8 ulkoistamiseen vs. itse tuotettuun asiakaspalveluun liittyvää asiaa, joita kannattaa puntaroida:


1. Palveluaika 24/7 Nykypäivänä useimmat ulkoistuskumppanit tarjoavat palveluitaan kaikkina vuorokauden aikoina. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja helpon tavan varmistaa, että asiakaspalvelunne on auki juuri silloin, kun te strategisesti olette määritelleet ja asiakkaanne sitä tarvitsee. Onko muuten teidän omassa työehtosopimuksessa mahdollista työskennellä kaikkina kellonaikoina, kustannustehokkaasti?


2. Monikanavaisuus Kumppani vastaa siitä, että kaikissa valituissa kanavissa vastataan tasalaatuisesti ja ammattitaidolla, juuri kuten yhdessä on laatukriteerissä määritelty. Jätä kumppanin mietittäväksi miten henkilöiden osaamisprofiilit ja soveltuvuus istuvat nopatempoiseen ja rentoon chat-kanavaan, mistä löytyy näppäräsorminen asiakaspalvelija sähköpostikäsittelyyn ja kuka kommunikoi parhaiten puhelimessa. Tulevaisuudessa kanavien määrä ei tule vähenemään – päinvastoin.


3. Resurssointi – ”Asiakaspalvelu on myös resursointia” Työtekijöiden ilta-, yö-, viikonloppu- ja pyhälisät. Sairauslomat ja muut äkilliset poissaolot. Vuosilomat ja koulutukset. Kaikissa näissä tilanteissa pallon voi ja saa heittää asiakaspalvelun osalta ulkoistuskumppanille! Sovi palvelutasoista kumppanin kanssa etukäteen, jotta vältyt epäselvyyksiltä tavoitteissa ja palvelun laadun mittaroinnissa.


4. Teknologia Monikanavainen asiakaspalvelu tarkoittaa haasteita myös teknologian osalta. Onko edessä isot it-investoinnit, jotta pystytte tarjoamaan palvelua oikea-aikaisesti kaikissa kanavissa sekä vielä asiakas ja asiakashistoria tunnistaen? Jos et halua lähteä tälle teknologiavalinnan tielle, on ulkoistus oikea valinta. Oikealla kumppanilla on nykyaikaiset teknologiaratkaisut valmiina.


5. Kielitaito Mitä kieliä organisaatiossanne käytetään? Valitse ulkoistuskumppani, joka takaa riittävän kielitaitoset ammattilaiset – kaikkiin kanaviin ja kaikkiin kellonaikoihin.


6. Fokus Ulkoistaminen vapauttaa huomattavan määrän aikaa ja energiaa keskittyä liiketoiminnan muihin tärkeisiin osa-alueisiin – ydinbisnekseenne. Siihen, joka tuo kassavirtaa.


7. Raportit ja mittarit Vaadi ulkoistuskumppanilta ratkaisuja joilla voi mitata, raportoida ja analysoida asiakaspalvelun onnistumisia. Joskus voi jopa olla helpompaa esittää kumppanille tiukemmat vaatimukset kuin oman organisaation henkilöstölle. Rimaa voi nostaa entistäkin korkeammalle asiakaspalvelun ammattilaisen kanssa.


8. Kustannukset On todennettavissa, että ulkoistus on kustannustehokas ratkaisu. Olipa valinta osaulkoistus tai kokoulkoistus, kustannukset saadaan pidettyä kurissa. Ja mikä parasta, tämän pystyy laskemaan hyvinkin tarkkaan auki ennen päätöksen tekoa.


Sitoutumalla ulkoistukseen voidaan asiakaskokemusta parantaa


Vaikka puhun ulkoistuksesta, haluan silti korostaa, että ulkoistuskumppanin valinta on tärkeä tehtävä ja ennen kaikkea teidän tulee myös itse sitoutua ulkoistukseen. Ette voi siis täysin ulkoistaa itseänne pois prosessista!


Onnistuneen ulkoistuksen paras lähtökohta on tiivis ja saumaton yhteistyö, hyvin suunniteltu käyttöönoton projekti, riittävästi koulutuksia ja realistiset aikataulut. Varsinkin ulkoistuksen alkuvaiheessa on tärkeää jakaa palautetta avoimesti ja rehellisesti, se luo avoimen yhteistyön, jossa kaikki osapuolet tietävät mitä tavoitellaan. Yhteistyökumppani on luonnollisesti vastuussa kaiken tämän onnistumisesta, mutta ulkoistaminen vaatii sinultakin sitoutumista tiedon ja osaamisen siirtoon.


Suosittelen rohkeasti harkitsemaan ulkoistamista, kun pohditte yrityksessänne miten asiakaskokemusta ja asiakaspalvelua tulisi kehittää!


Ina Finland Oy - Pia Pursiainen


Pia Pursiainen on Ina Finland Oy:n ja Midas Touch Oy:n toimitusjohtaja. Sekä Ina että Midas tuottaavat monikanavaista, ulkoistettua, asiakaspalvelua 24/7. Olemme helposti lähestyttäviä, joustavia ja kuunteleva kumppani, jonka tavoitteena on olla apuna asiakaspalvelun parantamisessa ja tuottaa hyviä asiakaskokemuksia. Laitamme itsemme peliin, jotta paras mahdollinen ratkaisu löytyy jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.
Pysy jatkossakin asiakaskokemuksen ja -palvelun aallonharjalla: Tilaa uutiskirje ja liity mukaan

bottom of page