top of page

Asiakaskokemuksen mittaaminen

Virtuaalikurssi

CX Metrics - Asiakaskokemuksen mittaaminen

Kauan kaivattu ja kovasti toivottu koulutus on nyt täällä! 

 

Syväsukellus mittaamiseen saloihin avaa arvokasta tietoa alan kuumimmasta aiheesta, tuo esiin esimerkkejä ja antaa eväät mittaamisen tulevaisuudesta. Asiakaskokemuksen mittaaminen on keskeinen osa asiakaskokemuksen johtamista ja kehittämistä. Ei ole kuitenkaan täysin triviaalia, miten mittaaminen kannattaa tehdä ja mitä datasta aidosti saa irti, puhumattakaan miten se kytketään liiketoiminnan kehittämiseen. Teknologiasta on mittaamisesta hyötyä, mutta miten siitä otetaan irti se, mikä on tärkeintä: asiakkaan aito palaute ja syötteet toiminnan kehittämiseksi.

 

Koulutus sopii erinomaisesta asiakaskokemuksen ja -palvelun johtajille sekä kehittäjille. Luonnollisesti kaikki, joita kiinnostaa asiakaslähtöisen palvelun kehittäminen ovat tervetulleita!

Koulutus on virtuaalinen verkkokurssi / live stream tallenne. Alla suuren suosion saaneen live-streamin osallistuneiden kommentteja:

Screenshot 2020-10-20 at 22.43.51.png

Yleisarvosana

koulutukselle:

"Videointi, ääni ja kuva toimi loistavasti, ei katkoksia. Selkeästi luotu ohjelma, jossa on pysyitte mainiosti"

 

"Kiitos hyvästä koulutuksesta. Hienoa, että puhujilla oli pidemmät puheenvuorot ja päästiin todellakin konkretiaan käsiksi. Tästä oli hyötyä!"

"Erityiskiitos siitä että koulutuksen toteutus oli todella hyvä. Koulutukseen oli helppo osallistua ja etukäteen sai varmistaa että äänet ja muut toimii. Koulutusta oli miellyttävä seurata koska oli selkeästi näkyvissä sekä esiintyjä että esitysmateriaali. Äänet kuuluivat hyvin eikä ollut mitään pätkimistä. Koulutuksen sisältö oli mielenkiintoinen ja antoi paljon uutta omaan työhön ja uutta virtaa myös. :) Kiitos!"

 • Spotify
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
Asiakaskokemuksen mittaaminen 2020

Ohjelma

KEYNOTE: Kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen mittaaminen

Tuukka Heinonen, Visma AI Works

Asiakaskokemus syntyy monessa eri kohtaamispisteessä. Jokainen näistä on mahdollisuus ja toisaalta uhka asiakkaan menettämiseen. Miten koko asiakkuutta pitäisi mitata ja mitä arvoa se tuottaa liiketoiminnalle?

 • Miten mitataan koko asiakaspolkua?

 • Mitkä kohtaamiset ratkaiset asiakaskokemuksen?

 • Miten raportointi ja syntyneet tulokset tuodaan esille johdolle?

Sitä saat mitä mittaat! – Mittaamisen käsitteet kuntoon

Kari Korkiakoski, FutureLab Finland

1-5 vai 1-10? NPS vai CSAT? Onko minun mittarit parempia kuin toisen? Milloin kannattaa kysyä ja mitä? Periaatteessa mittaaminen tuntuu todella yksinkertaiselta, mutta kun se syövereihin perehtyy, niin päästään omaan tieteenlajiinsa.

 • ​​Mitä keskeiset asiakaskokemuksen mittarit NPS, CSAT… oikeasti kertovat?

 • Milloin ja miten mittaamista kannattaa suorittaa?

 • Onko olemassa standardia tapaa mitata ja benchmarkata mittaustuloksia?

CASE Jokipiin Pellava: Mittaustulosten hyödyntäminen

Mika Sahikallio, Jokipiin Pellava

Asiakaskokemuksen mittaamisesta ja esim. suosittelusta puhutaan paljon, mutta miten suosittelijat saadaan näkymään tuloksessa? Mika kuvaa esityksessään miten Jokipiin Pellavassa on asiakaskokemuksen mittaustulokset on siirretty osaksi myyntiprosessia ja miten hyödynnetään suosittelijoiden voima myyntityössä

 • Miten suosittelijat ja suosituksen saaneet käännetään ostaviksi asiakkaiksi.

 • Mitkä mittarit vaikuttavat ostopäätökseen eniten?

CASE Suunto:Tekoäly mittaamisen apuna

Maria Pekkarinen, Suunto

Asiakaskokemuksen mittareiden hyödyntäminen jää helposti pinnalliseksi, jos numeroita ei saada käännettyä ymmärrykseksi ja toimenpiteiksi. Miten luoda ymmärrystä asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä, ja ohjata yrityksen toimintaa oikeisiin asioihin asiakaskokemuksen kehittämiseksi? Entä miten voidaan seurata tehtyjen muutosten vaikutuksia?

 

Maria kertoo miten Suunto käyttää tekoälyyn perustuvaa ratkaisua hyödyntääkseen asiakaspalautetta tehokkaasti ja tuodakseen asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät koko yrityksen saataville.

 • Miten asiakaskokemuksen mittaustulokset voidaan kääntää ymmärrykseksi ja toimenpiteiksi tekoälyn avulla?

 • Miten asiakaskokemukseen liittyvä tieto voidaan jakaa läpinäkyvästi koko yrityksessä ruohonjuuritasosta ylimpään johtoon?

CASE TALENOMAsiakaspalaute liiketoiminnan kehittämisen keskiössä

Juho Ahosola, Talenom

Mittaaminen on kohtuullisen helppoa, palautteen saaminen kohtuullisen vaikeaa ja toiminnan muuttaminen palautteen perusteella usein todella vaikeaa? Puheenvuorossa kuvataan miten asiakaspalaute ja mittaustulokset käännetään käytännössä liiketoiminnan kehityselementeiksi. 

 • Asiakaspalautteeseen reagointi: Miten, milloin ja mitä se tarkoittaa?

 • Mitä analytiikka voi tarjota ja mitä sen kannalta kannattaa muuttaa?

 • Miten käytännössä asiakaspalaute ja data käännetään osaksi liiketoiminnan kehittämistä?

KEYNOTE: Brändin rakentaminen on merkitysten ja tunteiden ymmärtämistä ja muotoilua

Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy

Brändilupaukset lunastetaan merkitysten ja tunteiden avaruudessa, jota voidaan ymmärtää ja johon voidaan vaikuttaa. Tieteellisen tunne- ja käyttäytymisälyn avulla voidaan mitata ja analysoida, miten brändit ja ilmiöt vaikuttavat asiakkaiden tunteisiin, käyttäytymiseen ja sitoutumiseen. Merkityksiä ja tunteita voidaan muotoilla emotionaalisen arvon, lojaliteetin ja kilpailuedun luomiseksi.

 • Miten tunteita voidaan mitata ja tulkita?

 • Miten käyttäytymistä voidaan ennakoida?

 • Miksi tunteet kertovat enemmän kuin tyytyväisyys tai suosittelu?

Ohjelma

Ohjelma

Puhujat

Puhujat
Tuukka-Heinonen_edited.jpg

Tuukka Heinonen

Head of CX Management

Visma AI Works

Tuukka on asiakaskokemuksen saralla kokenut kehäkettu, joka on viime vuodet panostanut kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen mittaamisen kehittämiseen.

Timo_Jarvinen_edited_edited_edited.jpg

Timo Järvinen

CEO

NayaDaya

Timo perusti NayaDayan luodakseen tieteelliseen tutkimukseen perustuvan standardin emotionaaliselle vuorovaikutukselle, datalle ja arvolle. Timon tavoitteena on paljastaa brändejä ja ilmiöitä koskevat inhimilliset kokemukset, merkitykset, tunteet ja käyttäytyminen globaalilla tasolla – ja näin muotoilla maailmaa empaattisella ja yhteisöllisellä tavalla.

Kari_Korkiakoski%20briiffi%20kuva_edited

Kari Korkiakoski

Founder  & Associate

FurureLab Finland

Kari Korkiakoski on Suomen johtava asiakaskokemuksen asiantuntija. Karin kynästä ovat syntyneet mm. kirjat "Ylivoimainen asiakaskokemus" sekä "Asiakaskokemus ja henkilöstökokemus"

Mika%20Sahikallio%202_edited.jpg

Mika Sahikallio

Myyntipäällikkö

Jokipiin Pellava

Jokipiin Pellava on reilut pari vuotta mitannut aktiivisesti asiakaskokemusta ja teettänyt myös tarkemman NPS-tutkimuksen. Käytössä on tarkkaa dataa siitä miten  asiakkaat kokevat palvelut ja tuotteet.

0_edited.png

Maria Pekkarinen

Consumer Service & 

Experience Director

Suunto

Maria Pekkarinen toimii Suunnon asiakaspalvelusta ja asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana. Hänen intohimonsa on kuluttajabrändien rakentaminen asiakaskokemuksen kautta, ja ydinosaamista ovat asiakaslähtöinen liiketoiminnan kasvattaminen, kuluttajaymmärrys, design thinking ja analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa.

67203427_447382322525947_886342281716705

Juho Ahosola

COO

Talenom

Juho Ahosola (HTM) toimii Talenom Oyj:n johtoryhmässä Suomen liiketoiminnasta vastaavana johtajana. Hänen ydinosaamistaan on kasvuliiketoiminnan johtaminen, muutosjohtaminen, asiakaskokeman johtaminen sekä myynnin johtaminen, joista hänellä on vuosien kokemus. Juholla on myös monipuolinen ymmärrys taloushallinnon ja verotuksen eri osa-alueilta sekä liiketoiminnan ja talouden suunnittelusta.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen

Live-tapahtuma on pidetty. Tapahtumasta on saatavilla online-jälkitallenne.

Mobile%20Office%20Workspace_edited.jpg

199€ (+alv 24%)

Henkilökohtainen osallistuminen koulutukseen live-stream jälkitallenteen välityksellä.

Saat tallenteen käyttöön heti oston jälkeen aktivoimalla tuotteen.

Yhteystiedot

Ilmoittautumiset ja online-jälkitallenne hallitaan oppia.fi -alustalla.

bottom of page